Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Jauno Ķīmiķu skola (JĶS) ir pasākumu kopa skolēnu izglītošanas paplašināšanai un zināšanu padziļināšanai dabaszinātnēs un, it īpaši, ķīmijā. JĶS darbā brīvprātīgi piedalās skolēni, kuri skolā jau apgūst ķīmiju. Uzsākt dalību JĶS nodarbībās skolēni var arī mācību gada laikā. Tās notiek Rīgā un vairāk nekā 10 citās Latvijas pilsētās: Valmierā, Jēkabpilī, Liepājā, Dobelē, Ventspilī u.c. Nodarbības notiek visu mācību gadu, vienu reizi mēnesī, parasti sestdienās. Skolēni veic pētnieciskus darbus, eksperimentus un projekta darbus, tiekas ar zinātniekiem un piedalās semināros, iepazīstot studiju vidi.  Informācija par JĶS nodarbību vietu un laiku, tematiem, kā arī dažādi mācību materiāli tiek publicēti vietnēs ĶF skola un LU Ķīmijas fakultātes mājas lapā. Ieguvumi apmeklējot JĶS – iestājoties LU ĶF Tev klāt nāks papildu 20 punkti.