Piedaloties šajā pasākumā, Tu beidzot tā pa īstam iesāc savas studiju gaitas. Šo pasākumu gan neiesakām apmeklēt vakarkleitās un uzvalkos – mēs savus studentus mēdzam pārbaudīt visai ķēpīgos, toties noteikti ļoti jautros un atmiņā paliekošos veidos. Lai kļūtu par pilntiesīgiem Ķīmijas fakultātes studentiem, iesvētību beigās Tev būs jādod zvērests un jāiedzer ķīmiķu dzira no mērcilindra.