Ikgadējs un viens no nozīmīgākajiem Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes rīkoto pasākumu kopumiem ķīmiķiem - studentiem, pasniedzējiem, kā arī fakultātes draugiem. Katru gadu tēmas mainās atbilstoši ķīmijas zinātnei. Ķīmiķu dienas ilgst apmēram nedēļu un tajās norisinās daudzi un dažādi pasākumi, ietverot sporta spēles, auto orientēšanos, gājēju-velo orientēšanos, erudīcijas konkursu, balli u.c. interesantus notikumus, kas ir aktuāli katru gadu.