Katru gadu mīlestības dienas nedēļā tiek rīkots vakars, kur ķīmiķi kopā ar citiem draugiem var pasēdēt, pabaudīt vakaru un uzzināt cits par citu ko vairāk. Pasākuma saturs gadu no gada atšķiras, bet visbiežāk kopā tiek skatītas kādas romantiskas filmas vai spēlētas spēles un interesanti pavadīts vakars.